GDPR

Personuppgiftspolicy


Syfte

Saponi AB värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskydds-lagstiftning (GDPR) och förtydligar hur vi arbetar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Riktlinjer

    1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt medlemsavtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Namn, adresser, e-postadress, telefonnummer, uppgifter som du självmant och frivilligt uppger, innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll.

    2. Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

När du som kund registrerar eller ber oss registrera dina kunduppgifter i vår Återförsäljare web shop

 1. Hur kan du tillvarata dina rättigheter?

  Du har när som helst rätt att återkalla ditt godkännande, (uppsägningstid enligt avtal) ej får hantera dina personuppgifter, kräva anonymisering eller begära utdrag ur de register som innehåller dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta Saponi AB.


  4. Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

  Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast våra anställda som behöver person-uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet. Vi har avtal med Bemacom AB rörande IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

      5. När lämnar vi ut dina personuppgifter?

  Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. Uppgifterna lämnas i övrigt inte ut till tredje part.
Tillagd i varukorgen